Avīze Diena. 2017. gada 26. jūlijs. Raksta autors – Baiba Ābelniece