Rekvizīti

SIA “VELOMENS”

Reģistrācijas numurs: 40203222108
PVN maksātāja numurs: LV40203222108
Juridiskā adrese: Ķekavas nov., Baloži, Skolas iela 14 – 4, LV-2112
Tālrunis: +371 28373329
E-pasts: velomens@gmail.com
Banka: A/S “Swedbank”
Konts: LV26HABA0551046952399
Kods: HABALV22
Paraksttiesīgā persona: Krišjānis Ratiniks