Distances līgums

Interneta veikala www.velomens.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA Velomens LV40203222108

SIA Velomens piedāvāto pakalpojumu un preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses ar elektroniskās tirdzniecības sistēmas interneta vietni www.velomens.lv noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam pakalpojumu vai preci, atbilstoši Pircēja pasūtījumam, kā arī Pārdevējs apņemas iegādāto pakalpojumu nodrošināt un preci piegādāt Pircējam

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic pasūtījumu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču vai pakalpojumu veidu un daudzumu. Pircējs apmaksā Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījuma rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Atteikuma tiesības

Preces atteikuma tiesības:

  • Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli.
  • Pircēja pienākums Preču piegādes gadījumā ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam.
  • Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Precei, ja:

  • Pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • Pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Pakalpojuma atteikuma tiesības:

  • Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Pakalpojumam, ja Par atteikuma tiesībām tiek paziņots mazāk kā 2 dienas pirms Pakalpojuma norises Pircēja izvēlētā laika.
  • Pārdevējs var atteikt Pircēja iegādāto pakalpojumu, par to Pircēju informējot vismaz vienu mēnesi iepriekš, gadījumā ja uz iegādātā pakalpojuma konkrēto datumu dalībnieku skaits ir nepietiekams

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja atteikums par Pakalpojumu tiek veikts mazāk kā 48h pirms Pircēja izvēlētā Pakalpojuma izmantošanas laika vai Preces gadījumā – lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Datu apstrādes pārzinis ir  SIA Velomens reģ, Nr. 440203222108, juridiskā adrese: Skolas iela 14-4, Ķekavas nov. Baloži, LV2112

Datu apstrādes operators ir SIA Velomens reģ, Nr. 440203222108, juridiskā adrese: Skolas iela 14-4, Ķekavas nov. Baloži, LV2112

Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumam kuram Jūs piesakāties. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis ir nepieciešams, lai mēs varētu Jūs identificēt, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, kā arī nosūtītu informāciju, kas saistīta ar pasākumu.

Pasākums var tikt filmēts un fotografēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti Velomens.lv reklāmas nolūkos.

Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu velomens@gmail.com Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu Valsts Inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.